MR GESTIÓ | MAGRANÉ ROVIRA

Donem tranquil·litat als
propietaris que decideixen llogar

El nostre objectiu és garantir la tranquil·litat dels propietaris que decideixen llogar un immoble de la propietat. Per això, des de MR Gestió a Cambrils oferim un servei d’administració i gestió de lloguers per encarregar-nos de tots els tràmits i gestions que entren en joc a l’hora de posar per llogar un habitatge.

MR GESTIÓ | MAGRANÉ ROVIRA

Donem tranquil·litat als
propietaris que decideixen llogar

El nostre objectiu és garantir la tranquil·litat dels propietaris que decideixen llogar un immoble de la propietat. Per això, des de MR Gestió a Cambrils oferim un servei d’administració i gestió de lloguers per encarregar-nos de tots els tràmits i gestions que entren en joc a l’hora de posar per llogar un habitatge.

LLOGUERS | MR GESTIÓ

Gestió de tràmits

El nostre equip professional s’encarrega de la redacció del contracte de lloguer amb la inclusió de totes les clàusules puntuals que el propietari de l’immoble consideri oportunes, del contracte de renovació o de la rescissió del contracte en cas que sigui necessari.

Des de MR Gestió també ens encarreguem de facilitar la comunicació entre llogaters i propietaris, i de realitzar qualsevol tràmit que sigui necessari a l’operació de lloguer o de finalització del contracte.

LLOGUERS | MR GESTIÓ

Gestió de tràmits

El nostre equip professional s’encarrega de la redacció del contracte de lloguer amb la inclusió de totes les clàusules puntuals que el propietari de l’immoble consideri oportunes, del contracte de renovació o de la rescissió del contracte en cas que sigui necessari.

Des de MR Gestió també ens encarreguem de facilitar la comunicació entre llogaters i propietaris, i de realitzar qualsevol tràmit que sigui necessari a l’operació de lloguer o de finalització del contracte.

LLOGUERS | MR GESTIÓ

Garanties per a propietaris

A MR Gestió fem una anàlisi econòmica i de rendibilitat de l’inquilí per garantir el cobrament del lloguer, i també ens encarreguem de formalitzar el cobrament de cada mensualitat del lloguer a través de domiciliació bancària o d’altres mètodes de pagament de manera puntual.

Oferim assessorament jurídic en cas de conflictes per impagament o incompliment de les condicions del contracte.

LLOGUERS | MR GESTIÓ

Garanties per a propietaris

MR Gestió fem una anàlisi econòmica i de rendibilitat de l’inquilí per garantir el cobrament del lloguer, i també ens encarreguem de formalitzar el cobrament de cada mensualitat del lloguer a través de domiciliació bancària o d’altres mètodes de pagament de manera puntual.

Oferim assessorament jurídic en cas de conflictes per impagament o incompliment de les condicions del contracte.

LLOGUERS | MR GESTIÓ

Altres serveis inclosos

Oferim serveis de promoció d’habitatges de lloguer i busquem els llogaters més adequats per a cada immoble.

Volem assegurar el bon funcionament de la propietat i ens encarreguem de gestionar reparacions, avaries, incidències, subministraments i assegurances. També gestionem la comunicació entre llogaters i propietaris, per assegurar una bona convivència a l’immoble.

LLOGUERS | MR GESTIÓ

Altres serveis inclosos

Oferim serveis de promoció d’habitatges de lloguer i busquem els llogaters més adequats per a cada immoble.

Volem assegurar el bon funcionament de la propietat i ens encarreguem de gestionar reparacions, avaries, incidències, subministraments i assegurances. També gestionem la comunicació entre llogaters i propietaris, per assegurar una bona convivència a l’immoble.

SERVEIS | MR GESTIÓ

Descobreix tots els nostres
serveis a MR Gestió

SERVEIS | MR GESTIÓ

Descobreix tots
els nostres serveis