MR GESTIÓ | MAGRANÉ ROVIRA

Gestionem comunitats
per a un funcionament correcte

El nostre principal objectiu és aconseguir que les comunitats de propietaris que gestionem funcionin correctament, per la qual cosa ens dediquem a solucionar qualsevol imprevist de manera eficient per facilitar el dia a dia i la convivència de la comunitat, mantenint la finca en el millor estat possible. Ens fem càrrec de tràmits administratius, gestió econòmica i assessorament jurídic.

MR GESTIÓ | MAGRANÉ ROVIRA

Gestionem comunitats
per a un funcionament correcte

El nostre principal objectiu és aconseguir que les comunitats de propietaris que gestionem funcionin correctament, per la qual cosa ens dediquem a solucionar qualsevol imprevist de manera eficient per facilitar el dia a dia i la convivència de la comunitat, mantenint la finca en el millor estat possible. Ens fem càrrec de tràmits administratius, gestió econòmica i assessorament jurídic.

COMUNITATS | MR GESTIÓ

Gestió administrativa

A MR Gestió, a Cambrils, ens encarreguem de tots els tràmits, des de la constitució i redacció dels estatuts de la Comunitat de propietaris, conservació de la documentació i inscripció al Registre de Protecció de Dades, fins a les tasques periòdiques de convocatòria de juntes de propietaris, registre de les actes i tasques de manteniment.

Ens encarreguem de gestionar qualsevol sol·licitud de reparació i seguiment de l’avaria, la contractació d’assegurances i la gestió dels tràmits en cas de produir-se un sinistre.

COMUNITATS | MR GESTIÓ

Gestión administrativa

A MR Gestió, a Cambrils, ens encarreguem de tots els tràmits, des de la constitució i redacció dels estatuts de la Comunitat de propietaris, conservació de la documentació i inscripció al Registre de Protecció de Dades, fins a les tasques periòdiques de convocatòria de juntes de propietaris, registre de les actes i tasques de manteniment.

Ens encarreguem de gestionar qualsevol sol·licitud de reparació i seguiment de l’avaria, la contractació d’assegurances i la gestió dels tràmits en cas de produir-se un sinistre.

COMUNITATS | MR GESTIÓ

Gestió econòmica

El nostre equip professional s’encarrega de gestionar l’estat de comptes, de fer la liquidació anual de despeses i ingressos, dels pressupostos de la comunitat i projectes a l’immoble, del cobrament de rebuts i del control de la morositat.

MR Gestió s’encarrega també del control i el pagament de les obligacions econòmiques periòdiques de la Comunitat, com ara el pagament de subministraments, serveis de manteniment i proveïdors, i també de la liquidació de despeses puntuals, com ara reparacions o projectes de millora de la finca.

COMUNITATS | MR GESTIÓ

Gestió econòmica

El nostre equip professional s’encarrega de gestionar l’estat de comptes, de fer la liquidació anual de despeses i ingressos, dels pressupostos de la comunitat i projectes a l’immoble, del cobrament de rebuts i del control de la morositat.

MR Gestió s’encarrega també del control i el pagament de les obligacions econòmiques periòdiques de la Comunitat, com ara el pagament de subministraments, serveis de manteniment i proveïdors, i també de la liquidació de despeses puntuals, com ara reparacions o projectes de millora de la finca.

COMUNITATS | MR GESTIÓ

Gestió jurídica

A MR Gestió oferim assessorament laboral i fiscal per a qualsevol tràmit o operació necessaris per al bon funcionament de la Comunitat de propietaris. Ens encarreguem de l’elaboració de contractes, el pagament de nòmines i els tràmits de la seguretat social per als empleats que treballin per a la Comunitat.

Posem al servei dels nostres clients assessorament jurídic per al tràmit i la resolució de qualsevol conflicte, des de la reclamació per via judicial de quotes impagades, seguiment de la resolució de sinistres i altres gestions d’aspecte legal que puguin ser necessàries per a la convivència de la Comunitat.

COMUNITATS | MR GESTIÓ

Gestió jurídica

A MR Gestió oferim assessorament laboral i fiscal per a qualsevol tràmit o operació necessaris per al bon funcionament de la Comunitat de propietaris. Ens encarreguem de l’elaboració de contractes, el pagament de nòmines i els tràmits de la seguretat social per als empleats que treballin per a la Comunitat.

Posem al servei dels nostres clients assessorament jurídic per al tràmit i la resolució de qualsevol conflicte, des de la reclamació per via judicial de quotes impagades, seguiment de la resolució de sinistres i altres gestions d’aspecte legal que puguin ser necessàries per a la convivència de la Comunitat.

SERVEIS | MR GESTIÓ

Descobreix tots els nostres
serveis a MR Gestió

SERVEIS | MR GESTIÓ

Descobreix tots
els nostres serveis